top of page
PÀGINA EN CONSTRUCCIÓ.
Algunes converses s'estan editant i d'altres encara s'han de filmar.
A mesura que les anem tenint accessibles, les anirem incloent.
Disculpeu.
CONVERSEM AMB...

Endinsar-se en aquestes reflexions és fer-ho en un món infinit d'idees i de descobriments. En aquestes converses, gent molt variada ens ofereix la seva mirada envers el món en general, sobre la relació entre oïdors i sords i sobre el sentit de la Llengua de Signes. Tots els vídeos estan parlats i/o subtitulats i/o signats.

Es tracta d'un conjunt d'idees i reflexions que en essència tracten d'ajudar a fer un món millor. En molts moments, sorgeixen idees contraposades o, fins i tot, polèmiques però què seria del coneixement i de l’evolució del l'ésser humà, si les mirades, en ocasions, no fossin dispars?

El nostre més sincer agraïment i la nostra major admiració a totes les persones que s'han ofert a parlar i/o signar per a transmetre el seu coneixement i opinió en aquesta web. 

També, a totes aquelles persones que en aquests moments us endinseu en aquest món de veus, gestos i signes...

 

Benvingut o benvinguda a les converses amb: 

Pepita Cedillo Vicente
PEPITA CEDILLO VICENTE

És filla de pares oïdors. Li van detectar la sordesa als quatre anys. Durant l'educació primària va estar matriculada tant en escoles específiques per a sords com en escoles d'integració. És diplomada en Professorat d'Educació General Bàsica, en la Universitat  de Barcelona, especialista en  la Patologia del Llenguatge i professora de Llengua de Signes Catalana. En l'actualitat treballa  en el Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius de Catalunya (CREDAC) Pere Barnils com a logopeda i mestra d'alumnes sords/as.

 

Ha publicat tres llibres: 

Háblame a los ojos , Mira lo que te digo   y Tu memoria en mis manos  

Carlos Sánchez
CARLOS SÁNCHEZ

Militant de la causa de la sordesa. La seva adhesió a aquesta causa obeeix exclusivament a raons de sentit comú. ¿O no és de sentit comú defensar la llibertat d'expressió permetent que cadascú usi la seva pròpia llengua? Més encara quan la ciència va demostrar que la Llengua de Signes és una llengua natural que no té res a envejar a les llengües orals. La lluita contra la ignorància i el prejudici és un imperatiu racional que ha de convocar-nos per a contribuir a l'emancipació d'una comunitat tractada injustament per la societat majoritària malgrat la declaració de bones intencions.

Esperanza Morales
ESPERANZA MORALES-LÓPEZ

És doctora per la Universitat de Barcelona i des de 1991 professora de Lingüística en la Universitat de la Corunya, actualment Catedràtica d'Universitat. Juntament amb altres companyes, ha estat impulsora de l'associació BilinSig per al foment de la relació entre la recerca i la docència de l'alumnat sord. Una de les seves línies de recerca és el bilingüisme intermodal (llengua de signes/llengua oral), sobre el qual ha publicat diversos treballs. També, juntament amb persones sordes, ha publicat articles sobre aspectes gramaticals diversos de la llengua de signes. Li agradaria continuar aprenent cada vegada més la llengua de signes i aportar tots els seus coneixements lingüístics per a la millora del model bilingüe en l'educació sorda espanyola.

 ​

La Corunya, 14 de juny de 2020.

Pablo Navarro
PABLO NAVARRO

Nascut a l'Equador, viu a Catalunya des de fa 20 anys. Va estudiar Filosofia, Cinema i interpretació a la LSC. Creador de material audiovisual i didàctic relacionat amb la comunitat sorda, és el director de la sèrie Peixos i autor de la col·lecció de llibres Història de la filosofia en LSC.

Marian González
MARIAN GONZÁLEZ

Activista pels drets educatius i socials de la Comunitat Sorda. Mestra d'Educació Especial de professió i enamorada dels seus dos fills, un d'ells sord. Presidenta de la Associació Volem Signar i Escoltar.

bottom of page